Science education w

Наука и высшее образование

Научная литература, учебные работы и произведения в свободном доступе

973 547
Работы


Nk
Cl
Gpntb
Belgu
Elpub
Cns

Каталог работ 973 547
Название
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ СОЗНАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФАНТИЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: СОЦИАЛЬНО- ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Автор: АБДРАХИМОВА Гафуровна Регина
Год: 2015
Банк знаний: Научные журналы на платформе Elpub
Тип: Научные статьи
Статус: CC BY
Педагогические условия построения вариативной развивающей образовательной среды в дошкольной организации

Автор: Алексеенко И.А.
Год: 2018
Банк знаний: Научный корреспондент
Тип: Дипломы
Статус: CC BY-NC
杜牧《注孙子》与唐代军事典籍的经典化

Автор: 常 彧
Год: 2011
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Порядок и сроки разрешения в суде споров родителей о месте жительства ребенка

Автор: • Пашкова Виктория Андреевна
Год: 2011
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Терракоты из Айвового

Автор: †чореф, М.
Год: 2012
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Новые средневековые надписи из Керменчика

Автор: †чореф, М.
Год: 2014
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Морфофункциональные изменения в системе мать-плацентаплод при плацентарной дисфункции

Автор: ‘марковский, В.
Куприянова, Л.
Ткачев, А.
Несмиян, Н.
Год: 2014
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Հայոց ցեղասպանություն Եվ Հոլոքոստ. Զուգահեռներ

Автор: Տիգրաև Մաթոսյաե
Год: 2005
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Ազգային բրենդի կարեվորութցունը

Автор: Տիգրան Սարգսյան
Год: 2009
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱԽՃԱՆԸ (կամ հասարակության կազմակերպման նոր ձևը)

Автор: Տիգրան Սարգսյան
Год: 2008
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Ֆինանսական համակարգը Եվ ֆինանսական բարեփոխումները ԱՊՀ երկրներում

Автор: Տիգրան Սարգսյաե
Год: 2006
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Քրդական գործոնը Եվ տարածաշրջանացին անվտանգության խնդիրները

Автор: Տիգրան Մարաիրռսյաե
Год: 2009
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Հայերի արտագաղթը Կիպրոսից (1955-1970-ական թթ.)

Автор: Տիգրան Ղանալանյան
Год: 2016
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության հատուկ ծառայությունները Եվ դրանց գործունեությունը Հայաստանի առաջին Հանրապետության դեմ (1918-1920թթ. )

Автор: Տիգրան Դավիթավյան
Год: 2014
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Հայկական քաղաքակրթությունը որպես բեկումնային նախագիծ

Автор: Տիգրաե Սարգպաե
Год: 2006
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Հայաստանի Եվ Ադրբեջանի պաշտպանական հզորությունների համեմատական վերլուծություն

Автор: Տիգրաե Մարտիրոսյաե
Год: 2008
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY