Science education w

Наука и высшее образование

Научная литература, учебные работы и произведения в свободном доступе

1 000 357
Работы


Nk
Cl
Gpntb
Belgu
Elpub
Cns

Каталог работ 1 000 357
Название
Հայերի արտագաղթը Կիպրոսից (1955-1970-ական թթ.)

Автор: Տիգրան Ղանալանյան
Год: 2016
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության հատուկ ծառայությունները Եվ դրանց գործունեությունը Հայաստանի առաջին Հանրապետության դեմ (1918-1920թթ. )

Автор: Տիգրան Դավիթավյան
Год: 2014
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Հայկական քաղաքակրթությունը որպես բեկումնային նախագիծ

Автор: Տիգրաե Սարգպաե
Год: 2006
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Հայաստանի Եվ Ադրբեջանի պաշտպանական հզորությունների համեմատական վերլուծություն

Автор: Տիգրաե Մարտիրոսյաե
Год: 2008
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Հաց բողոքականներ

Автор: Տիգրաե Ղաեալանյան
Год: 2010
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Ցանցային պատրաստվածության տարածաշրջանային ինդեքսը

Автор: Տաթևիկ Ղազարյան
Год: 2016
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Գիտության ֆինանսավորման սոցիալ-տնտեսական օգուտները

Автор: Տաթեւիկ Հակոբյան
Год: 2012
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Քաղաքական միֆերը որպես տեղեկատվական պատերազմների միջոց

Автор: Վլւայիմիր Հովհաննիսյան
Год: 2008
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Ցեղասպանության համար պետությունների միջազգային իրավական պատասխանատվության արդի միտումներն ու զարգացումները

Автор: Վլադիմիր Վարդանյան
Год: 2009
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Ժողովրդագրական գործընթացները Հայաստանում

Автор: Վլադիմիր Խոջաբեկյան
Ամայյա Գալստյան
Խաչիկ Փափազյան
Մարիեե Պետրռսյաե
Год: 2007
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
ՀՀ արդյունաբերությունը Եվ նրա զարգացման հեռանկարները

Автор: Վլադիմիր Խոջաբեկյան
Год: 2006
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Հայաստանի հաղորդակցության ուղիների Եվ կապի համակարգի հիմնախնդիրների շուրջ

Автор: Վլադիմիր Խոջաբեկյաե
Խաչիկ Փափազաե
Год: 2007
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Հայաստանի բնակչության արտագաղթը Եվ միտումները մոտ ապագայում

Автор: Վլադիմիր Խոջաբեկյաե
Год: 2006
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Հայաստանի բարձրադիր գոտիներում զբաղվածության բարելավման հիմնախնդիրները

Автор: Վլադիմիր Խոջաբեկյաե
Խաչիկ ՓաՓազան
Ամայյա Գալստյաե
Մարիա Պետրոսյաե
Կարչեե ՍտեՓաեյաե
Մերուժաե Մարկռսյաե
Год: 2008
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Հայաստանի պարենային անվտանգության հիմնախնդիրները

Автор: Վարդան Հայկազյան
Год: 2007
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY
Պետությունների զարգացումը Եվ ազգերի երջանկությունը. Թվացյալ Եվ իրական չափանիշներ

Автор: Վարդան Հայկազյան
Год: 2014
Банк знаний: Киберленинка
Статус: CC BY